Hibrit etkinlik, fiziksel ortamda gerçekleşir. Fiziksel ortamda gerçekleşen etkinlik canlı veya internet üzerinden erişilebilir şekilde yürütülür. Hem sanal hem de yüz yüze deneyimler sunan bu etkinlik tipine hibrit etkinlik denmektedir.

Hibrit etkinliklerde; etkinliğin yapıldığı salonda kamera ve ses sistemi kurulur. Salonun ve etkinliğin büyüklüğüne göre kamera sayısı belirlenir, birden çok kamera olan sistemlerde ayrıca reji kurulur. Çevirimiçi katılan veya etkinlik alanında buluna katılımcıların eş zamanlı olarak görüntü ve ses almaları sağlanır. Uygun görülen platformlar üzerinden ihtiyaca göre etkileşimli yayın yapılır:

  • Kamera ve ses sitemi
  • Reji
  • Etkinlik alanından online görüntü ve ses yayını
  • Etkileşimli yayın